LYFLE — Školka do kapsy

Přihláška k zápisu do školky

školka
Zvolte školku, kam chcete přihlásit Vaše dítě. Nevidíte svou organizaci v seznamu? Možná ještě nemá předzápis spuštěný. Informujte se u vedení nebo na jejím webu.
dítě
V případě více jmen vyplňte všechna.
V případě více jmen vyplňte všechna.
Místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu).
Zdrobnělé jméno vyplňovat nemusíte, ale může se ve školce hodit.
Rodič (zákonný zástupce)
V případě více jmen vyplňte všechna.
V případě více jmen vyplňte všechna.
Místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu).
Na této adrese Vám založíme LYFLE účet, přes který budete přistupovat k přihláškám.
Pomocí tohoto telefonního čísla ověříte svůj LYFLE účet.
Rodný list
Dokument nevkládejte sem. Pošlete kopii společně s vytištěnou přihláškou úřední cestou. Více informací zde.
Očkování
Doložíte potvrzením od praktického lékaře. Dokument nevkládejte sem. Pošlete ho společně s vytištěnou přihláškou úřední cestou. Více informací zde.
Souhlas
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a má je k dispozici pouze instituce, v rámci které probíhá zápis.