LYFLE — Školka do kapsy

Předzápis ukončen

edit_off

Proč je předzápis ukončený

Každá organizace si nastavuje vlastní termín podání přihlášek. Informujte se u vedení nebo na webu Vaší organizace.

Jak postupovat s vyplněnou přihláškou

Pokud již máte vyplněnou přihlášku z doby, kdy předzápis probíhal, pokračujte prosím následovně

skateboarding

Doručte přihlášku do školky

Máte elektronický podpis nebo datovou schránku? Výborně, potom Vám stačí odeslat PDF přihlášku emailem s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku.

Pokud elektronický podpis ani datovou schránku nemáte, je podle nařízení MŠMT nutné podepsanou přihlášku doručit do školky fyzicky nebo zaslat poštou.